شبکه تحقیقات بهداشت محیط- اخبار پایگاه
تمدید مهلت ارسال پرپوزال مروز ساختار یافته شبکه تحقیقات بهداشت محیط

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پیرو نشست سوم شبکه تحقیقات بهداشت محیط در کاشان و اعلام فراخوان دو پرپوزال مرور نظام مند باطلاع می رساند که مهلت ارسال پروپوزال تا پایان بهمن ماه جاری تمدید گردید. خواهشمند است پرپوزال های آماده شده را به ایمیل شبکه ارسال فرمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات بهداشت محیط:
http://ehrn.ir/find.php?item=1.61.37.fa
برگشت به اصل مطلب