شبکه تحقیقات بهداشت محیط- اخبار پایگاه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

پایگاه جدید شبکه تحقیقات بهداشت محیط با هدف تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد شبکه از جمله امکان عضویت الکترونیک گروههای مهندسی بهداشت محیط و مراکز تحقیقاتی مرتیط و اطلاع رسانی از طریق خبرنامه علمی، ‏گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مهندسی بهداشت محیط و سایر رشته های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط  راه اندازی گردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات بهداشت محیط:
http://ehrn.ir/find.php?item=1.61.10.fa
برگشت به اصل مطلب